Elektroninės prekybos taisyklės

Šios Elektroninės prekybos taisyklės (toliau – Taisyklės) yra privaloma ir neatsiejama pirkimo - pardavimo sutarties, sudaromos tarp elektroninės parduotuvės https://www.nesiojamikompiuteriai.lt (toliau – NESIOJAMIKOMPIUTERIAI.LT, el. parduotuvė, mūsų, mumis, mes) ir NESIOJAMIKOMPIUTERIAI.LT kliento (toliau - Jūs, Jūsų, Jums, Jus) dalis, supažindinančios Jus su el. parduotuvės prekių pirkimo - pardavimo sąlygomis bei nustatančios NESIOJAMIKOMPIUTERIAI.LT ir Jūsų teises bei įsipareigojimus, susijusius su prekių pirkimu - pardavimu el. parduotuvėje.

I. Bendrosios nuostatos

1. Naudotis el. parduotuvės paslaugomis turi teisę:

   1.1. veiksnūs fiziniai asmenys, ne jaunesni kaip 18 metų amžiaus;  
   1.2. nepilnamečiai nuo penkiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus tik turėdami tėvų, įtėvių arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai savarankiškai disponuojama savo uždarbiu ar stipendija;
   1.3. juridiniai asmenys;
   1.4. visų aukščiau nurodytų asmenų įgalioti atstovai.

2. Jūsų pateikti asmens duomenys (vardas, pavardė, adresas, telefonas, el. pašto adresas) registruojantis el. parduotuvėje saugomi ir tvarkomi vadovaujantis 2003 m. sausio 21 d. Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu Nr. IX-1296 bei šių Taisyklių 1 Priede aprašyta  „Privatumo politika“.

3. Prekių kainos, nurodytos el. parduotuvės prekių kataloge, galioja perkant šias prekes el. parduotuvėje ir mūsų salone, esančiame adresu - Žygio g. 93, LT-08234, Vilnius. Prekių kainos el. parduotuvėje ir mūsų salone yra nurodytos Eurais įskaičius PVM. Pristatymo kainos neįskaičiuotos ir nurodomos atskirai formuojant užsakymą. Pristatymo kaina Jums yra aiškiai nurodoma iki užsakymo patvirtinimo bei išskiriama pačiame užsakymo patvirtinime.

4. Pirkimo – pardavimo sutartis tarp Jūsų ir NESIOJAMIKOMPIUTERIAI.LT laikoma sudaryta nuo to momento, kai Jūs el. parduotuvėje, suformavę prekių krepšelį, nurodę pristatymo adresą, pasirinkę apmokėjimo būdą ir susipažinę (perskaitę paspaudžiate mygtuką “Su pirkimo taisyklėmis sutinku“) su šiomis Taisyklėmis, paspaudžiate mygtuką „Užsakyti“.

5. Apie pirkimo-pardavimo sutarties sudarymą NESIOJAMIKOMPIUTERIAI.LT Jus informuoja išsiųsdamas pranešimą Jūsų nurodytu el. pašto adresu.

2. Asmens duomenų apsauga

2.1. NESIOJAMIKOMPIUTERIAI.LT turi teisę rinkti ir apdoroti asmens duomenis, kuriuos Pirkėjas pateikė NESIOJAMIKOMPIUTERIAI.LT, ir, esant būtinybei, atskleisti juos tretiesiems asmenims, kai tai būtina užsakymo įvykdymui, duomenų tvarkymui arba NESIOJAMIKOMPIUTERIAI.LT veiklos planavimui ir analizei. NESIOJAMIKOMPIUTERIAI.LT taip pat turi teisę naudoti Pirkėjo asmens duomenis reklamos ir informacijos pateikimo Pirkėjui tikslais NESIOJAMIKOMPIUTERIAI.LT veiklos ribose. Pirkėjo duomenys gali būti panaudoti informacijos siuntimui arba kitai internetinės parduotuvės veiklai tik gavus Pirkėjo sutikimą (perskaitę paspaudžiate mygtuką “Su pirkimo taisyklėmis sutinku“). Pirkėjas turi teisę bet kuriuo metu uždrausti jo asmens duomenų rinkimą ir apdorojimą, išskyrus atvejus, kai tai būtina reikalavimų, kylančių iš Pirkimo-pardavimo sutarties, įvykdymui arba Užsakymo įvykdymui. Duomenys apie internetinės parduotuvės Pirkėjus ir lankytojus yra saugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimo. Duomenų laikmenos yra visapusiškai apsaugotos nuo trečiųjų asmenų prieigos. 2011-03-02 įmonė įregistruota Asmens duomenų valdytojų valstybės registre ir jai suteiktas Asmens duomenų valdytojo statusas: valdytojo numeris: P4615

II. Jūsų TEISĖS IR PAREIGOS

6. Jūs galite pasirinkti ir užsisakyti bet kurią prekę iš el. parduotuvės kataloguose pateikiamų prekių.

7. Jūs, naudodamasis el. parduotuves paslaugomis, sutinkate su šiomis pirkimo-pardavimo sutarties taisyklėmis ir privalote jų laikytis.

8. Jūs el. parduotuvės registracijos formoje privalote pateikti išsamius ir teisingus duomenis. Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, jis privalo nedelsdamas juos atnaujinti. Jeigu bus pasikeitę Jūsų asmens duomenys ir mes apie tai nebūsime informuoti, Jūs prisiimsite visą dėl to kylančią nuostolių riziką.

9. Jūs atsakote už visus savo veiksmus, atliktus naudojantis el. parduotuve.

10. Tam pačiam asmeniui draudžiama registruotis ir naudotis el. parduotuvės teikiamomis paslaugomis keliais vardais.

11. Jūs įsipareigojate neperduoti tretiesiems asmenims savo registracijos bei prisijungimo duomenų. Jeigu Jūs prarandate prisijungimo duomenis, privalote nedelsiant informuoti NESIOJAMIKOMPIUTERIAI.LT el. paštu info@nesiojamikompiuteriai.lt. NESIOJAMIKOMPIUTERIAI.LT neatsako už trečiųjų asmenų veiksmus pasinaudojus Jūsų prisijungimo duomenimis iki informavimo momento. Tokiu atveju NESIOJAMIKOMPIUTERIAI.LT ir turi teisę laikyti, kad veiksmus el. parduotuvėje atlikote Jūs.

III. NESIOJAMIKOMPIUTERIAI.LT teisės ir pareigos

12. Jeigu registracijos metu ar vėliau pateikiami melagingi, netikslūs, klaidinantys ar ne visi prašomi pateikti duomenys, arba Jūs nesilaikote kitų įsipareigojimų, numatytų šiose Taisyklėse, NESIOJAMIKOMPIUTERIAI.LT turi teisę nedelsiant panaikinti registraciją ir ištrinti Jūsų duomenis arba apriboti Jūsų teisę naudotis el. parduotuvės teikiamomis paslaugomis. Už Jūsų pateiktų neteisingų duomenų sukeltus padarinius atsakote tik Jūs pats.

13. NESIOJAMIKOMPIUTERIAI.LT pasilieka teisę, be išankstinio perspėjimo, sustabdyti arba nutraukti Jūsų registraciją ir naudojimosi el. parduotuvės paslaugomis, jei yra pagrindo manyti, kad Jūs užsiimate neleistina veikla ar kitaip bandote pakenkti el. parduotuvės darbui arba stabiliam veikimui.

14. Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas, pasirinkęs atsiskaitymo ne grynaisiais pinigais numatytus apmokėjimo būdus, nesumoka už prekes per 3 (tris) darbo dienas.

15. Kai Pirkėjas pasirenka grynaisiais pinigais prekių pristatymo metu numatytą apmokėjimo būdą, Pardavėjas, iškilus neaiškumams dėl užsakyme pateiktos informacijos, susisiekia su Pirkėju užsakyme nurodytu telefonu. Prekių pristatymo terminas tokiu atveju pradedamas skaičiuoti nuo susisiekimo su Pirkėju dienos. Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jei Pardavėjui nepavyksta susisiekti su Pirkėju per 3 (tris) darbo dienas.

16. NESIOJAMIKOMPIUTERIAI.LT turi teisę visais atvejais nesudaryti Pirkimo-pardavimo sutarties su konkrečiu Pirkėju, pateikusiu užsakymą, įskaitant, bet neapsiribojant tuos atvejus, kai Pirkėjas atsisakė Pirkimo-pardavimo sutarties ir grąžino prekes 2 ir daugiau kartų per paskutinius 12 mėnesių.

17. NESIOJAMIKOMPIUTERIAI.LT įsipareigoja sudaryti visas sąlygas Jums naudotis el. parduotuvės teikiamomis paslaugomis.

18. NESIOJAMIKOMPIUTERIAI.LT, susidarius nenumatytoms aplinkybėms, negalėdamas Jums pristatyti Jūsų užsakytos prekės įsipareigoja Jums pasiūlyti analogišką prekę. Jums atsisakius priimti prekės analogą, sumokėtus pinigus grąžinsime, jeigu Jūs padarėte išankstinį apmokėjimą.

IV. Atsiskaitymas už prekes

19. Už prekes Jūs galime atsiskaityti:

   19.1. banko pavedimu pagal išankstinę sąskaitą-faktūrą;

   19.2. grynaisiais pinigais prekes pristatančiam kurjeriui (jei prekių suma neviršija 869 Eur);

   19.3. prekes atsiimant mūsų salone, adresu -  Žygio g. 93, LT-08234, Vilnius;

   19.4. per mokėjimo sistemą „PaySera“;

   19.5. sudarant lizingo sutartį su „Mokilizingas“;

   19.6. sudarant lizingo sutartį su „SB lizingas“

IV. Prekių Pristatymas

20. Prekes pristatys NESIOJAMIKOMPIUTERIAI.LT įgaliotas atstovas. Jums pasirašius siuntos važtaraštyje yra laikoma, kad siunta yra perduota (pristatyta) tinkamai. Prekių pristatymas yra nemokamas, jeigu užsakymo suma yra perkant už 300 EUR ir daugiau. Pristatymo kaštus NESIOJAMIKOMPIUTERIAI.LT kompensuoja savo sąskaita, ir nė viena prekė dėl to nepabrangsta. Jei užsakymo suma mažesnė negu 300 EUR, pristatymas kainuoja 3.00 EUR.*

*Pristatymas į Kuršių Neriją papildomai kainuoja 40.54 EUR.

21. Prekės pristatymo metu kartu su mūsų įgaliotu atstovu Jūs privalote patikrinti prekės siuntos būklę. Pastebėjęs siuntos pažeidimą, Jūs privalote tai atžymėti siuntos važtaraštyje, bei surašyti laisvos formos siuntos pažeidimo aktą. Jums pasirašius siuntos važtaraštyje be pastabų, laikoma, kad siunta perduota tvarkinga. Jeigu pristatytos prekės komplektacijoje nėra kokių nors dalių ar dokumentų (pvz., garantinio talono ar pan.), Jūs privalote apie tai nedelsiant informuoti mus el. paštu info@nesiojamikompiuteriai.lt.

IV. Prekių garantijos

22. Visoms prekėms taikomi NESIOJAMIKOMPIUTERIAI.LT nustatyti garantiniai terminai. Garantinis laikotarpis yra nurodomas Jums išduodamame garantiniame talone arba jam prilygstamame kitame dokumente.

23. Sugedus prekei, dėl garantinio remonto atlikimo Jūs galite kreiptis tel.: +370-68-194194 arba garantiniame talone nurodytais prekės garantinio remonto aptarnavimo serviso (-ų) adresais.

24. Pateikdamas prekę remontui, Jūs būtinai privalote pateikti galiojantį prekės garantinį taloną ir prekės įsigijimą patvirtinantį dokumentą (sąskaitą-faktūrą).

25. Garantinis aptarnavimas teikiamas tik pirmajam savininkui ir negali būti perduodamas tretiems asmenims.

26. Garantija teikiama tik prekei, kurios konstrukcija ir komplektacija yra nepakeista paties vartotojo.

27. Garantinis remontas nesuteikia pagrindo pratęsti garantinio aptarnavimo laikotarpio.

28. Garantija neteikiama jeigu:

  • Produktas grąžinamas be pirkimo dokumentų;
  • Gedimas atsirado netinkamai eksploatuojant, transportuojant ar prižiūrint prekę, neatsižvelgiant į gamintojo instrukcijas;
  • Produkto remontą vykdo tretieji asmenys;
  • Pastebima, kad tyčia yra pažeistas arba nuimtas serijinis numeris.

V. Prekių grąžinimas

29. Daiktų grąžinimas vyksta vadovaujantis 2001 m. birželio 29 d. Lietuvos Respublikos Ūkio ministro įsakymu Nr. 217 "Dėl daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo" ir Lietuvos Respublikos Ūkio ministro įsakymu Nr. 258 patvirtintu „Daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisyklių“ numatyta tvarka.

30. Grąžinamas daiktas privalo būti pilnai sukomplektuotas. Už pilną daikto sukomplektavimą ir supakavimą atsakote Jūs. Jeigu daiktas nėra pilnai sukomplektuotas ir tinkamai supakuotas, mes ar mūsų atstovas nepriima daikto grąžinimui.

31. Daiktas turi būti grąžinamas toje pakuotėje, kurioje jis buvo pristatytas. Pakuotė turi būti nesugadinta, švari, tinkamai paruošta ir įpakuota.

32. Prekes grąžinate Jūs savo transportu, išskyrus atvejus, kai prekė yra grąžinama dėl prekės kokybės.

33. Kai grąžinama nekokybiška prekė, mes įsipareigojame pasiimti nekokybišką prekę ir ją pakeisti analogiška preke. Tuo atveju, kai mes neturime analogiškos prekės, grąžiname Jums už prekę sumokėtus pinigus į Jūsų nurodytą banko sąskaitą.

VI. Baigiamosios nuostatos

34. NESIOJAMIKOMPIUTERIAI.LT pasilieka teisę sustabdyti, savo nuožiūra pildyti, keisti šias Taisykles ir kitus su Taisyklėmis susijusius dokumentus, be išankstinio perspėjimo. Taisyklių papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos, t. y. nuo tos dienos, kai jie yra patalpinami el. parduotuvės sistemoje.

35. Jeigu Jūs nesutinkate su nauja Taisyklių redakcija, daliniais papildymais, pakeitimais, Jūs turite teisę jų atsisakyti, su sąlyga, kad Jūs prarandate teisę naudotis el. parduotuvės paslaugomis.

36. Jei po Taisyklių pakeitimo Jūs ir toliau naudojatės el. parduotuvės teikiamomis paslaugomis, laikoma, kad Jūs sutinkate su nauja Taisyklių redakcija, daliniais pakeitimais ar papildymais.

37. Visi nesutarimai dėl šių Taisyklių vykdymo sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

38. Šioms taisyklėms taikoma Lietuvos Respublikos teisė.